วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Aun Witthaya


Profile:

Name: Witthaya Wasukraipaisarn
Nickname: Aun
Birthdate: July 18, 1977
Height: 180 cm.
Weight: 70 kg.
Blood Type: O
Education:
 • Bachelor Degree - Faculty of Science and Technology, Thammasat University
 • Master Degree - Information and Communications Technology, University of Denver (University College) Colorado USA
Hobbie: Reading Dhamma Book

Lakorn:
 • Num Hao Sao Sai Hua Jai Ping (with Ming Chalisa) 2007
 • Sapai Sood Khua Mae Pua Sood Sa (with Nui Sujira) 2007
 • Fah Gab Tawan (with Paula Taylor) 2007
 • Nimit Marn (with Ploy Chermarn) 2008
 • Jao Por Jam Pen Gab Jao Noo Ninja (with Pat Napapa) 2009
 • Sarp Phusa (with Ae Issariya) 2009
 • Roong Rao (with Benz Pornchita)(2010)
 • Luem Plai Lai Rak (with Sririta Jensen)(2010)
 • Mongkut Dok Som (with Gibsy Wanida)(2010)
 • Dok Som See Thong (with Araya A Harget)(2011)
 • Lady Ban Na (with Vicky Sunisa) (2011)
 • Mae Pua Taban Fai Mae Yay Talai Plerng (with Pat Napapa)(2011)
Films:
 • Colic Dek Hen Phee (with Pim Pimpan)
 • Fad (Alone) (with Marsha Wattanapanit)
Stage Plays:
 • Olamarn Lang Ban Sai Thong
 • Sarm Koo Choo Tang Nan
 • Woman in Black
MVs:
 • Bok Mai Rak Ngai Gwa Mai by Ivy
 • Phoo Chai Heng Suay by Aum Ammarin
 • Gerd Ma Pue Cham by Dang Pankorn
 • Itcha by 60 chorus
 • Mae Mod by Academy Fantasia
 • Fang Hua Jai Tua Aeng by Marsha
 • Neung Nai Mai Gi Kon by Beau Sunita
 • Lole by Area 51
 • 14 Eek Krang by Sek Loso
Ads & Commercials: Puriku White tea, Chevrolet Zafira, Krungsri GE Credit card, Double A paper, POND'S Flawless White, Seu Thai Cement

Award:

The CLEO Most Eligible Bachelor 2005วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Taew Nattaporn


Profile:

Name: Nattaporn Temeerak
Nickname: Taew
Birthdate: Febuary 6th, 1989
Siblings: 2 (with 1 older brother)
Blood Type: O
Height: 163 cm.
Weight: 45kg.
Education: Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
Talents: Thai musical instruments, Piano, Dancing
Sports: Swimming, Badminton

Lakorns:
Film:
 • Dek Hor(Dorm)(2006)
MVs:
 • Tee Pruek Sa by Pod Duang
 • Kwam Roo Suek Khong Khon Mod Jai by Zheez
 • Takiang Gab Tawan by Tui Krietkamol
Ads & Commercials: Johnson, Pantene, Brand's Veta, Mymint candy, Ole candy

Official Website: http://www.taewclub.net