วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Andrew Gregson


Profile:
Name: Andrew Charlie Gregson
Nickname : Drew/Andy
Ethnicity: Thai/English
Birthdate: September 1st, 1978
Siblings: 2 (the second son)
Height: 180 cm.
Education: Political science, Ramkamhaeng University

Lakorn:
 • Sib Nueng Puen Gan (1994)
 • Mueh Mok Salai (with Tao Salocha)(1996)
 • Son Satan (with Ramona Sanolari)(1996)
 • Chong Wang Rawang Fak Fah (1997)
 • Hub Khao Gin Khon (with Ramona Sanolari)(1997)
 • Roi Adeed (with Ramona Sanolari)(1997)
 • Thoranee Ni Nee Krai Krong (with Pok Piyathida)(1998)
 • Krong Krietiyot (with Klaudia Chakkapan)(1998)
 • Mai Mueng (with Benz Pornchita)(1999)
 • Matsaya (with Buachompoo Ford)(2000)
 • Look Mai Klai Ton (with Kob Suwanant)(2000)
 • Rak Kerd Nai Talad Sod (with Aom Phiyada)(2001)
 • Thang Parn Kammathep (with Janie Tianposuwan)(2001)
 • 12 Rasee (with Tong Pakaramai)(2003)
 • Ruen Mai See Beige (with Cherry Khemupsorn)(2004)
 • Khoey Marican (with Benz Pornchita) (2004)
 • Sadud Rak (with Buachompoo Ford)(2006)
 • Mongkut Saeng Jan (with Sririta Jensen) (2009)
 • Game Loon Rak (with Noon Siraphun) (Series) (2009)
 • Kehas See Daeng (with Mint Natwara)(2011)

Movie:

 • Gong Roi 501 Rim Daeng (with Klaudia Chakkapan) (1993)
 • Buntuek Jak Look (Phoo) Chai (with Narakorn Lohachala) (1994)
 • Gong Roi 501 Tueng Jai Ja Taek Tae Mai Taek Thaew (1995)
 • Sati Taek Sood Khua Lok (with Chacha Altermate) (1995)
 • Mai T Phoo Gan And Soi Tee (with Kob Suwanant) (1996)
 • Goodbye Summer Aer Her...Term Diow (1996)
 • Khon Raluek Chart (The Remarker)(with Aom Phiyada) (2005)

Host: Hugo (1996)


Commercial: Hanami, Milo, Snow milk, Calvin Klein, 12 Plus, Testo potato chip


Music Video:

 • Tam Dai Rue Plao, Nuvo (1996)
 • Ya Gern Kwa Nee, Yui Pattamawan

Awards:

 • 2001 - Top Award for Best Lead Actor from "Tang Parn Kammathep"
 • 2001 - Golden Television Award for Best Lead Actor from "Rak Gerd Nai Talad Sod"
 • 2004 - Kom Chad Luek Award for Best Lead Actor from "Ruen Mai See Beige"


วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

Aon SarawutProfile:

Name : Sarawut Martthong
Nickname: Aon
Birthdate: December 2nd, 1976
Ethnicity: Thai/French
Status: Single
Height: 177 cm.
Education: Faculty of Science and Technology (Computer Science), Phranakorn Rajabhat University
Hobbies: Planting, Painting, Movie

Award: Dutchie Boy 1996

TV Lakorn :
 • Sai Khai Arai Aey
 • 6/16 Rai Borisut
 • Rao Gab Nai HUa Jai Diew Gan
 • Chalui
 • Nam Sai Jai Jing (with Sririta Jensen)
 • Khamin Gab Poon (with Vicky Sunisa)
 • Ajarn Goy (with Ying Natcha)
 • Kratom Saeng Ngern (with Bee Namthip)
 • Chao Nai Wai Kratau (with Kwan Usamanee)
 • Sapai Chao (with Tookata Intira)
 • Fak Din Klin Dao (with Yaya Ying)(2004)
 • Tom (2004)
 • Woon Wai Sabai Dee (with Sririta Jensen) (Not released yet)
 • Tewada Sathu (with Ae Maneerat) (sit-com) (2006-present)
 • Khey Yai Sapai Lek (with Noon Siraphun) (2006)
 • Khun Yay Sai Diew (with Margie Rasee)(2007)
 • Pruksa Sawat (2008)
 • Soo Fun Nirandorn (2008)
 • Seu Rak Chuk Yai Olawon (with Noon Siraphun) (2008)
 • La Phee Pob (with Namfon Patcharin)(2009)
 • Wiang GumGam (future lakorn)

Movie:

 • Kwam Rak Krang Sud Tai (2003)
Stage Play:
 • Pleng Rak Wanipok (The Theme of Vagabonds) (2008)
 • Ror Rak Lor Lilit Lilit Pra Lor (2009)

Voice Dubbing:

 • Ice Age: The Meltdown(2006) as Crash
 • Shelldon 3D Animated TV Series (2008) as Shelldon

DJ:

 • RVS FM 93.5 MHz.

Host:

 • Moom Sabai Klai Ron on ch.5
 • Wherever on ch.3

ADs:

 • Lee's Jeans
 • CitiBank Ready Credit

Book:

 • Khong Kwan (Gift)

Noon Siraphun


Profile:

Name: Siraphun Wattanajinda
Nickname: Noon
Birthdate: May 22nd, 1982
Hometown: Chiangmai
Status: Single
Height: 170 cm.
Weight: 50 kg.
Education: Faculty of Engineering (Industrial Engineering), Chiang Mai University
Hobbies: Gardening, Decoration, Product Designing.

Award: Dutchie Girl 2004

TV Lakorn:
 • Paen Din Hua Jai (with Taeng Saksit)(2006)
 • Ying Gliad Thur Ying Jer Rak (with Tah Warit)(2006)
 • Sao Pern Chao Saneh (with Mart Krisada)(2006)
 • Khey Yai Sapai Lek (with Aon Sarawut) (2006)
 • Mueh Dok Rak Baan (with Tye Nattapol)(2007)
 • Yuthakarn Hak Karn Thing (with Rome Patchata)(2008)
 • Nang Sao Pha Khee Riew (with Tye Nattapol)(2008)
 • Nang Sao Yenruedee (with Art Pasut)(2008)
 • Seu Rak Chuk Yai Olawon (with Aon Sarawut) (2008)
 • Nakak Dok Son Klin (with Aum Atichart) (2009)
 • Wiang GumGam (future lakorn)
 • Game Loon Rak (with Andrew Gregson)(Series: 2009)
 • Factory Tee Rak (Sitcom: 2010)
 • Khun Chay Tid Roo Khun Noo Tid Din (with Tay Natthapol)(2010)
 • Song Phoo Ying Yai (with Not Worawit)(2011)
 • Buang (In production)

Movie:

 • Puen Sanit (with Sunny Suwanmethanont)
 • Pen Choo Gab Phee
 • Nueng Jai Diaw Gan (with Wier Sukolawat)
 • King Naresuan III (In production)
 • 9 Wat (In production)

MV:

 • Jak Khon Rak Gao - Aof V-Friend
 • Tien Klang Fon - June
 • Chan Yang Yoo Dai Khon Dee - Amp Saowarak