วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

Aon SarawutProfile:

Name : Sarawut Martthong
Nickname: Aon
Birthdate: December 2nd, 1976
Ethnicity: Thai/French
Status: Single
Height: 177 cm.
Education: Faculty of Science and Technology (Computer Science), Phranakorn Rajabhat University
Hobbies: Planting, Painting, Movie

Award: Dutchie Boy 1996

TV Lakorn :
 • Sai Khai Arai Aey
 • 6/16 Rai Borisut
 • Rao Gab Nai HUa Jai Diew Gan
 • Chalui
 • Nam Sai Jai Jing (with Sririta Jensen)
 • Khamin Gab Poon (with Vicky Sunisa)
 • Ajarn Goy (with Ying Natcha)
 • Kratom Saeng Ngern (with Bee Namthip)
 • Chao Nai Wai Kratau (with Kwan Usamanee)
 • Sapai Chao (with Tookata Intira)
 • Fak Din Klin Dao (with Yaya Ying)(2004)
 • Tom (2004)
 • Woon Wai Sabai Dee (with Sririta Jensen) (Not released yet)
 • Tewada Sathu (with Ae Maneerat) (sit-com) (2006-present)
 • Khey Yai Sapai Lek (with Noon Siraphun) (2006)
 • Khun Yay Sai Diew (with Margie Rasee)(2007)
 • Pruksa Sawat (2008)
 • Soo Fun Nirandorn (2008)
 • Seu Rak Chuk Yai Olawon (with Noon Siraphun) (2008)
 • La Phee Pob (with Namfon Patcharin)(2009)
 • Wiang GumGam (future lakorn)

Movie:

 • Kwam Rak Krang Sud Tai (2003)
Stage Play:
 • Pleng Rak Wanipok (The Theme of Vagabonds) (2008)
 • Ror Rak Lor Lilit Lilit Pra Lor (2009)

Voice Dubbing:

 • Ice Age: The Meltdown(2006) as Crash
 • Shelldon 3D Animated TV Series (2008) as Shelldon

DJ:

 • RVS FM 93.5 MHz.

Host:

 • Moom Sabai Klai Ron on ch.5
 • Wherever on ch.3

ADs:

 • Lee's Jeans
 • CitiBank Ready Credit

Book:

 • Khong Kwan (Gift)