วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Cherry Khemupsorn

Profile:

Name: Khemupsorn Sirisukha
Nick Name: Cherry
Profession: Model, Actress, Presenter, Boutique Owner "Cloud 9"
Date of Birth: August 28, 1980
Height: 172 cm.
Weight: 49 kg.
Status: Single
University: Thammasat University
Major: Faculty of Sociology and Anthropology

Film:

TV Drama:

 • Police Jub Khamoey (1996)
 • La Peesaj (1996)
 • Than Chai Kammalor (1996)
 • Jub Tai Wai Rai Sai Samorn (1998)
 • Khery Likey (with Dom Hetrakul) (1999)
 • Fon Tok Khee Moo Lai Khon Arai Ma Pob Kan (2000)
 • Phoo Dee E-Sarn (with Au Thanakorn) (2001)
 • Sue 11 Tua (2001)
 • Lang Likhit (2001)
 • Phae Kao (with Ken Threeeadej) (2002)
 • Ley Lub Salub Rang (with Dom Hetrakul) (2002)
 • Khun Por Tua Jing Khong Tae (with Not Vorarit)
 • Reun Mai See beige (with Andrew Gregson) (2004)
 • Theppabut Nai Fun (with Kong Saharat) (2004)
 • Dao Long Fah (with Aum Atichart) (2005)
 • Bodyguard Dad Deaw (with Not Vorarit) (2005)
 • Thur Kue Duang Jai (with Got Jakrapan) (2006)
 • Kaew Tah Pee (with Tik Jesadaporn) (2006)
 • Pra Jan Son Dao (with Pete Thong-Jue)(Not Release yet)
 • Rai Rissaya (with Aum Atichart) (2007)
 • Dooj Duang Prateep (with Aum Atichart) (Special drama to honour Princess Galyani Vadhana ,The elder sister of Thailand's revered King Bhumibol Adulyadej) (2008)
 • Likhit Tee Luek Dai (with Tui Theerapat) (Special drama to honourHer Royal Highness Princess Chulabhorn) (2008)
 • Mae Ka Kanom Wan (with Mart Krissada) (2009)
 • Jamloey Kammathep (with Shahkrit Yamnarm)(2009)
 • Neu Mek (with Shahkrit Yamnarm)(2010)
 • Pla Lai Pai Daeng (with Smart Krissada) (2011)
 • Tas Rak (with Smart Krissada) (2011)
 • Rak Ook Akat (with Aom Akapan)(In Production)


Stage Play:

 • Onlamarn Lang Ban Saithong
 • Thur Kue Duang Jai The Musical

Music Video:

O la Nor Artist: Bird Thongchai McIntyre