วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Janie Thienposuwan


Profile:

Full Name: Janie Thienposuwan
Nickname: Janie
Birthdate: 11 September 1981
Status: Single
Height: 167 cm.
Weight: 46 kg.
Favorite Food: Chocolate
Education: School of Communication Arts, Department of Advertising, Bangkok University
Sport: Horse, Fitness
Status: Single

TV Drama:
Music VDO:
  • "Only You" - JR-Voy
  • "Hak Pen Chan" - X
  • "Rak Thur Jon Mod Hua Jai"
  • "Ja Ao Jak Nai" Bird Thongchai
  • "Sia Thong Tao Hua" and "Phoo Chai Kon Nueng Ja Od Thon Dai Nan Kae Nai" - Pan Thanaporn